ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ช่วยเราปรับปรุงชีวิตของพวกเขา...

สตรีทด็อก เอสโอเอส ได้มุ่งมั่นที่จะดูแลสุนัขข้างถนนในเวลาที่เค้าต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด แต่กระนั้นเราก็ยังต้องการความช่วยเหลือจากท่านเพื่อที่จะทำให้งานที่สำคัญนี้ลุล่วงไปได้

ทุกงานที่เราได้ทำ ล้วนมาจากความปรารถนาที่จะเห็นสุนัขข้างถนนในประเทศไทยได้พ้นจากความทุกข์ทรมาน ช่วยเหลือสุนัขที่ไม่สบายและบาดเจ็บ ให้ที่พักพิงแก่สัตว์ที่โดนทำร้ายและถูกทอดทิ้ง ทำหมันและฉีดวัคซีน รวมถึงหาบ้านใหม่ให้พวกเค้า

ศูนย์พักพิงของเรามีความปลอดภัย มีบรรยากาศที่ดีเหมาะสมกับการดูแลรักษาสุนัขที่ป่วยให้มีอาการดีขึ้นและฟื้นฟูสุขภาพ สำหรับสุนัขบางตัวที่นี่จะกลายเป็นบ้านใหม่ของเขา

ทุกๆ เดือนเราประสบความสำเร็จจากการออกคลินิกทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัขข้างถนนกว่าร้อยตัว วิธีนี้เป็นการช่วยเหลือสุนัขให้หยุดจากการตั้งท้องตลอดเวลา การฉีดวัคซีนจะช่วยพวกเค้าให้พ้นจากการเป็นโรคต่างๆ เช่น พาโวไวรัส โรคไข้หัดในสุนัข และพิษสุนัขบ้า

งานทั้งหมดของเราจะเกิดขึ้นได้จากความเมตตาของท่านผู้บริจาค ทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านบริจาคเราจะใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและจะนำไปใช้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของสุนัขข้างถนน

กรุณาบริจาคหรือลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคต่อเนื่องและเรามาร่วมมือกันสร้างความแตกต่างที่ดีขึ้นให้กับชีวิตของสุนัขข้างถนน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้

อ่านประกาศ
Back to top